Công ty tài chính là gì?

 Công ty tài chính được xem là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức này có khả năng sử dụng vốn huy động, vốn tự có và các nguồn vốn khác, để đầu tư cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ, cho vay và thực hiện thêm một số dịch vụ khác nữa. Nhưng công ty tài chính không được nhận gửi tiền dưới 1 năm và không được làm các dịch vụ thanh toán.

Đặc điểm của công ty tài chính

Mức vốn pháp định:
  Công ty tài chính có mức vốn pháp định thấp hơn so với ngân hàng. Nếu công ty tài chính được thành lập vào thời gian sau nghị định 141/2006/NĐ-CP có hiệu lực và trước ngày 31/12/2018, thì sẽ có mức vốn pháp định là 300 tỷ đồng. Còn nếu thành thập sau ngày trên thì sẽ có vốn pháp định là 500 tỷ đồng.

công ty tài chính là gì
Công ty tài chính là gì?

Loại hình tổ chức hoạt động:
Cty tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:
  Cty tài chính nhà nước: được nhà nước đầu tư nguồn vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.
  Cty tài chính cổ phần: được các các nhân và tổ chức cùng góp vốn, thành lập dưới hình thức công ty cổ phần.
  Cty tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng: được một tổ chức tín dụng thành lập bằng nguồn vốn tự có của mình và tự làm chủ sở hữu, có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập.
  Cty tài chính liên doanh: được góp vốn giữa nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức tín dụng nước ngoài, với hợp đồng liên doanh.
  Cty tài chính 100% vốn nước ngoài: được thành lập từ nguồn của một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài.

công ty tài chính
Công ty tài chính

Tuy nhiên, hiện nay công ty tài chính được chia ra 3 loại hình như sau:

  Cty tài chính cổ phần.
  Cty tài Chính TNHH một thành viên.
  Cty tài chính TNHH từ 2 thành viên trở lên

Thời gian hoạt động:

  Thời gian hoạt động của công ty tài chính tối đa là 50 năm. Nếu như muốn gia hạn thêm thời gian thì cũng không được qua 50 năm và phải được ngân hàng nhà nước chấp thuận.

Hoạt động của công ty tài chính

Huy động vốn:
Yếu tố ảnh hướng đến sự phát triển, ổn định, mở rộng kinh doanh của công ty, đó chính là vốn. Chính vì vậy, huy động vốn từ các nguồn khác nhau là việc rất cần thiết. Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính gồm:
  Nhận gửi tiền của các nhân, tổ chức có kỳ hạn từ 1 năm trở lên theo đúng quy định.
  Phát hành chứng chỉ gửi tiền, kỳ phiếu, trái phiếu và một số loại giấy tờ khác có giá trị, để huy động được nguồn vốn từ các cá nhân trong và ngoài nước.
  Tiếp nhận nguồn vốn ủy thác của chính phủ hoặc của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
  Vay các tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức tín dụng, tài chính trong và ngoài nước.

định nghĩa công ty tài chính
Định nghĩa công ty tài chính

Hoạt động cho vay:
Các hình thứ mà cty tài chính được phép cho vay:
  Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
  Cho vay tiêu dùng trả góp.
   Cho vay theo sự ủy thác của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hoặc chính phủ.
Hoạt động chiếc khấu, tái chiếc khấu, cầm trái phiếu, cổ thườn phiếu và các giấy tờ khác:
  Cty tài chính cấp tín dụng cho cá nhân, tổ chức dưới hình thức cầm cố thương phiếu, trái phiếu, chiếc khấu, và các giấy tờ khác có giá trị.
  Công ty cho vay tài chính và các tổ chức tín dụng khác, cầm cố thương phiếu, trái phiếu, chiếc khấu và các giấy tờ khác có giá trị.

Hoạt động bảo lãnh:

  Bảo lãnh vay vốn.
  Bảo lãnh thanh toán.
  Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm.
  Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.
  Bảo lãnh đối ứng.
  Bảo lãnh dự thầu.
  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
  Xác nhận bảo lãnh.

 Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về công ty tài chính là gì cho mọi người cùng tìm hiểu cũng như có được khái niệm đúng đắn cho mình. Bạn cần thêm thông tin thì chỉ cần liên hệ với bộ phận nhân viên để được tư vấn.